Thursday, December 20, 2012

SEMBAHYANG ITU CAHAYA

Apabila seseorang hamba memelihara sembahyangnya, lalu dia menyempurnakan wuduk, rukuk, sujud dan bacaannya, maka sembahyang itu akan berkata kepadanya. "Semoga ALLAH memeliharamu sebagaimana kamu memeliharaku." Dia dapat menaiki langit dengan sembahyang yang mempunyai NUR(CAHAYA). Apabila sampai sembahyang itu kepada ALLAH, ia akan memberikan syafaat kepada tuannya...

No comments: