Wednesday, February 15, 2012

Mutiara Hati

Bentuk-bentuk an-Nasihah yang paling besar

Diantara bentuk-bentuk an-Nasihah yang paling besar dikalangan umat Islam
ialah memberi nasihat kepada sesiapa yang meminta nasihat.
Sabda Rasulullah SAW : " Apabila seseorang daripada kamu meminta nasihat,
maka nasihatilah dia. "

No comments: